Atlanta

David Jian, Chair
Yan Bai
Min Dong
Yatkwai Kee
Eddie Li
Lily Li
Wendy Li

Yi Li
Hai Lin
Laura Liu
Mei Liu
Liu Lu
Qin Meng
Wenzhan Song
Frank Su
Amanda Wu
CK Yau
Li Li Zhang
Cindy Zheng
Lina Zhu

Chicago

Merry Cheng, Chair
Han Chen
Richard Cheng
Andrew Hu
Pauline B. Wong
Claire Wu
Ming Wu

Colorado

Shiou Jefferson, Chair
Paul Cheng
Vivian Chien
Tai-Dan Hsu
Joe Jefferson
Kevin Leung
Jen Pu
Jian Pu
Vicky Shih
Mogan Teng
Charlene Thai
Cindy Wang
Xiuping Wang

Miao Wen
James Yip
Jing Yu
Shichao Zhang
Hong Zhao
Young Zhou

Dallas

Ivy Sun, Chair
Suzanne Chen
Steve Chen
Arthur Chen
Helen Du
David Gu
Yucheng Miller
Jet Li
Ted Su
William Tsao

David Yan
Tong Zang
Xi Zeng
Julia Zhang

Detroit

Eric Kung, Chair
James Bee
Steve Chang
Jessy Glassel
Tzy-Wen Gong
Linglong He
Susan Kung
Michaelle Lin
Janny Lu
Mary Wang
Jason Xia
Gloria Yau

Houston

Shelley L. Ding, Honorary Chair
Roger Yen, Chair
Bin Yu; Co-chair
Francis Ding
Shu Ying Hsu
Wea-Hwa Lee
Jody Lee
Amy Sung
Pei-Ching Tai
Robert Wang
Ada Wang
May Wang
Annie Yen

Los Angeles

Ivy Sun, Honorary Chair
Judy Tsai, Co-Chair
Jesse Hong, Co-Chair
John S Chang
Cecilia Chen
Jenny Chen
Edward Dong
Eddy Du
Ning Jiang
Sou Wong Lee
Susan Liu Maruya
Helen Li
Simon Saeheng
Pei Sung
Amanda Tang
Sandra Tung
Sherrie Wang
Winnie Wang
Wei Wang
Rachel Yang
Rainie Ye
Sunny Xia

New England

Louis Yip, Chair
Sunny Ng, Co-Chair
Robert Billington
Pon Sang Chan
Eileen Cheng

 

Chutze Chou
James Diossa
Allan Fung
Victor Ng
Yin Sheng Wan

Kevin Wang
Tin Lai Wong
Cai Xu
Herman Yip
Mike Zhang
Yi Zheng

New York

Cherry Huang, Chair
Daniel Cai
Andy Chan
Timothy Chan
Susan Chao
Cindy Chen
Elizabeth Chen
Fang Chu
Dong Jun Gang
Cher He
Ming Hou
Zheng Huang
May Jiao

John Lam
Shau-Wai Lam
Joann Lee
Changlin Li
David Li
James Li
Jun Li
Rick Li
Yiting Liu
Philip Lo
Jiangang Luo
Yong Ma
Yunxia Ma
Henry Mo
Rubiao Song
Sunny Wang
George Wu
Steve Xia
ChengYing Xiu
Jerry Yang
Si Yang
Mike Zarmakoupis
Charlie Zhang
Bing Zhao
Dan Zhu
Bentley Zhao

North Carolina

Hannah Chan, Chair
Patty Blaser
Leo Chan
Zhiyuan Che
Ling Chen
Roy He
Ya Lin Li
Rita Lo
Alice Man
Ashta Raval
Hardik Raval
Siu Shing Tong
Jenny Tu
Lois Tsui
Shannon Willis
Roger Yiu
Li Hong Yu
Rachel Zeng
Erkang Zheng

Orange County

Teresa Lai, Chair
Jerry Chen
Kenny Chen
Cindy Huang
Kico Lin
Michael Lin
Eva Liu
Janet Lu
Lin Pan
Hui Ren
Amada Shih
Hueiling Su
Don Sun
Ying Sun
Ting Wang
Qi Zhao

Orlando

Patty Yan, Chair
Janey Cheng
Jenny Chien
George Lin
Yukun Liu
Lisa Lynch

Brenda Muh
Xiao Pang
Changhua Qian
Lucy Sun
Joe Wang
Xue Wang

Mark Wang
Julia Wang
Susan Yan
Monica Yan
Jennifer Zhang
Qi Zheng

San Francisco

Grace Huang, Chair
Chunya Chen, Co-Chair
Joan Chang
Catherine Chen
Ray Chen
Catherine Chou
Lily Chou
Amy Huang
David Lai
Jan Liu
Stacy Liu
Yvonne Mei
Jan-I Pi
Paul Tsai
Annie Tsai
Chin Chu Wu
Cindy Zheng

Seattle

Shiao-Yen Wu, Chair
Sun Burford
Jiin Chen
Taidi Fang
Jiping Feng
Clayton Fong
Laurel Gao
Andrew Hsia

Tina Lee
Martha Lee
Timothy Lee
Layman Lei
Rebecca Leuthold
Mei-Jui Lin
Mipo Seto
Zhijia Shen

Hsiao Lin Sun
Shirley Toh
Karen Tsuo
Van H. Vong
Frank Wen
Xiaoming Wu
Bob Yeh
Judy Yu

Washington D.C.

Jeff Hwang, Chair
David Ho, Co-Chair
Anila Ali
Luke Bellocchi
Genshe Chen
Ting-Lan Chu
Barry Cui
Lily Ho
Jeanny Ho
Tomi Hong
Sherry Hwang
Sanri Lee
Rose Li
Shixun Qiu
Corinna Shen
David Vardeman
Kevin Wong
Yeni Wong
Vivian Xu
David Yee
En Zhang
Hansen Zhang

Entrepreneurship and Innovation Committee

Stephany Yu, Chair
Weihong Cui
XiangLing Kong
Eric Lin

John Lin
Minghui Liu

Ting Tang
Nina Wang
Sarah Xu

DC Training Committee

Yi-Wei Chang
James Chen
Eugenia Henry
Earl Henry
Alan Huang
Jesse Hwang
Jennifer Lee
Daphne Lin
Jimmy Loh
Haiwen Mackleer
Ponnie Pai
Sophia Parker
David Tang
Eric Tong
Rita Wang

Global Advisory Council

ILF Taiwan Roster
Aka Chen, Chair
Derek Chen, Hon. Chair
Lily Luo, Hon. Chair
Carolyn Chou, Hon. Chair
William Wu. Co-Chair
Vicky Lin, Co-Chair

Chair of Supervisors
Sophia Yang

Supervisors
Allen Chang
Angela Chiang
John Sky
Hsi Hao Lu

Board of Directors
Dianna Tai
Pure Huang
Frank Xiao
Lawrence Huang
Michael Fu
Cindy Cheng
Tony Ko
Vincent Su
Jason Hou
Hypatia Su
lan Wang
David Hong
Thomas Lin
Johnson Chang

May Wei
Chih Lung Hsu
Daniel Liou
Victoria Chung
Louis Ku

Global Advisors:
Yao Guo Chiang
Joyce Lai